Choď na obsah Choď na menu
 


Výročná členská schôdza: 26. február 2016

26. 2. 2016

Schôdza sa riadila týmto programom: 

1.      Otvorenie

2.      Správa o činnosti za rok 2015

3.      Správa o čerpaní rozpočtu v roku 2015

4.      Správa revíznej komisie

5.      Informácie v KST

6.      Kalendár akcií na rok 2016

7.      Diskusia

8.      Diapozitívy a počítačové premietanie z činnosti KST ZVL Prešov

9.      Záver

 

Výročnej členskej schôdze sa zúčastnili traja hostia a sedemnásť členov.

Ocenenia si z príležitosti životných jubileí prevzali Hanka Krafčaková, Miro Kaluža a Anton Sopko.

Bližšie info bude zverejnené neskôr!

Správca stránok Jaro